Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εφοδιαστική αλυσίδα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα αξίας μας.

Forklift truck moving pallets

Με τις πωλήσεις μας να ανέρχονται στα 553,497 εκατομμύρια λίτρα προϊόντος, ικανοποιούμε τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ελλάδα. Η εφοδιαστική αλυσίδα μας είναι υπεύθυνη για τις προμήθειες, το σχεδιασμό, τη βιομηχανική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υπεύθυνη διαχείριση της βιωσιμότητας, αφού μεριμνά για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας σε κάθε διαδικασία και εξετάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας μας - από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, μέχρι τη διανομή στους πελάτες μας.

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της εξειδίκευσης των ανθρώπων μας, της απόλυτης προσήλωσής στην ποιότητα και της διαρκούς επένδυσης σε προηγμένες τεχνολογίες.

Στο διαγωνισμό Transport & Logistics Awards 2015 διακριθήκαμε για την άριστη επίδοσή μας στη διαχείριση της τροφοδοσίας (Βραβεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών 2015).