Ως μέλη του ICBA, έχουμε υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθύνεις που αφορούν στο μάρκετινγκ για παιδιά.