Συμμετέχουμε στο CSR Europe, το κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στα μέλη του περιλαμβάνονται περίπου 70 πολυεθνικές εταιρείες και 25 εθνικές οργανώσεις.