Ως μέλος της ΕΕΔΕ μοιραζόμαστε μία αποστολή: να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του μάνατζμεντ.