Με τη συμμετοχή μας στον ΣΔΕ συνεισφέρουμε στον κλάδο της επικοινωνίας και της διαφήμισης.