Είμαστε μέλος του ΣΕΒ, της οργάνωσης μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας.