Ως μέλος του ΣΕΒΤ, θέτουμε ως στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας, ενώ ανταγωνίζονται αποτελεσματικά με σκοπό τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.