Εφαρμόζουμε τον εθελοντικό κώδικα της UNESDA και τις δεσμεύσεις που αφορούν στα προϊόντα που παράγουμε, τον τρόπο εμπορικής προώθησής τους, τις παρεχόμενες διατροφικές πληροφορίες και την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής.