Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία στον κόσμο για τη βιωσιμότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Μια κίνηση που καλεί τις επιχειρήσεις να υιοθετούν στρατηγικές και λειτουργίες που συμβαδίζουν με τις οικουμενικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενεργούν με τρόπο που να προωθούν την κοινωνία στο σύνολό της.