Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιωσιμότητα του οργανισμού και για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε να συμπεριφερόμαστε στους εταίρους μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό.