Έχουμε δεσμευτεί στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης στον τομέα της ανακύκλωσης και των απορριμάτων συσκευασίας.

Η δέσμευσή μας αυτή έχει συγκεκριμένους στόχους και με βάση αυτούς παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις επιδόσεις μας.