Καταγράφουμε την απόδοσή μας ως προς τις βιώσιμες πολιτικές με τους δείκτες αειφορίας, καθώς και τις επιδόσεις μας ως προς τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας.

Δεν υπάρχει ούτε μία λειτουργία μας που να μην είναι βασισμένη στα πιο σύγχρονα πρότυπα, ακολουθώντας διεθνείς υποδείξεις και μεθοδολογίες.

Πιστεύουμε στη σημασία της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, για αυτό και παρέχουμε εκτενείς εκθέσεις και άλλα έγγραφα αναφοράς.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ετήσιες εκθέσεις μας, καθώς και αυτόνομες εκθέσεις βιωσιμότητας στην Ενότητα Απολογισμοί.