Δες όλη τη μελέτη του Κοινωνικού και Οικονoμικού μας αποτυπώματος από το 1989.