Δείτε τα ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα της Coca‑Cola Τρία Έψιλον για το 2017 (λήξη έτους 31 Δεκεμβρίου 2017).