Δείτε τα ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα της Coca‑Cola Τρία Έψιλον για το 2016 (λήξη έτους 31 Δεκεμβρίου 2016).