Εδώ μπορείτε να δείτε τη μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος που έτρεξε η ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen με βάση τα στοιχεία του 2014, για τη λειτουργία μας στην Ελλάδα.