Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία") υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. (και τους παροχείς υπηρεσιών για την ιστοσελίδα )αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα τοποθεσία.

Καθεστώς ιδιοκτησίας περιεχομένου

Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, ("το Περιεχόμενο"), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που τους παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Η χρήση της τοποθεσίας

Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τα Προσωπικά δεδομένα /link to Privacy statement/ της παρούσας τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

Αποποίηση Ευθύνης

Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η Coca‑Cola 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ.


ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η παρούσα τοποθεσία περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι τοποθεσίες:

Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια της Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Σύνδεση με την παρούσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην παρούσα τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα τοποθεσία περιλαμβάνει δηλώσεις, εκτιμήσεις ή προβολές που εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα και αποτελούν «δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις», όπως έχουν οριστεί από τους αμερικανικούς ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους ασφαλείας. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «πιστεύω», «προοπτική», «καθοδήγηση», «σκοπεύω», « περιμένω», «αναμένω», «σχεδιάζω», «στοχεύω» και παρόμοιες εκφράσεις έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι δηλώσεις εκτός από αυτές που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δηλώσεων σχετικά με τη μέλλουσα οικονομική μας κατάσταση και τα αποτελέσματα, την επιχειρηματική μας στρατηγική, τις μέλλουσες συναλλαγές μας με την The Coca‑Cola Company, τους προϋπολογισμούς, τα υπολογιζόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τα προβαλλόμενα έξοδα, τις εκτιμήσεις σχετικά με την δαπάνη των κεφαλαίων και τα σχέδια και τους αντικειμενικούς στόχους της διαχείρισης για μελλοντικές λειτουργίες αποτελούν δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Δε πρέπει να δίνετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα, καθότι αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες προσδοκίες και τα συμπεράσματα σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβή. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναμενόμενα στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις για πολλούς λόγους, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τη δυνατότητα χρηματοδότησης σχεδίων επέκτασης, προγραμμάτων εξαγοράς μετοχών και γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες • αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των μη αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών από ανταγωνιστές και αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών • αλλαγές στους κανονισμούς και νόμους • διακυμάνσεις στα έξοδα και τη διαθεσιμότητα των ακατέργαστων υλών • διακυμάνσεις των επιτοκίων και των ισοτιμιών • αλλαγές στις οικονομικές και πολιτικές καταστάσεις • τη δυνατότητα διείσδυσης σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές • την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων διαφήμισης και προώθησης • την αμφίβολη έκβαση δικαστικών διαφορών • τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες • και άλλα ρίσκα που εκθέτονται στην Ετήσια Αναφορά της Εταιρείας μας (IFRS) και στις καταθέσεις της Εταιρείας μας στην Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αξιών (SEC), συμπεριλαμβανομένης και της Ετήσιας Αναφοράς στο Έντυπο 20-F, οι οποίες καταθέσεις είναι διαθέσιμες από την SEC. Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να ανανεώνει δημοσίως ή να αναθεωρεί οποιαδήποτε δήλωση αφορά μελλοντικές εξελίξεις. Δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, απόδοσης ή επιτευγμάτων θα ανταποκρίνται στις προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται από τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Επιπρόσθετα, τόσο εμείς όσο και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλώσεων που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο να ανανεωθούν αυτές οι δηλώσεις, δεν θα ανανεώσουμε απαραίτητα κάποιες από αυτές ούτε θα τις προσαρμόσουμε στα πραγματικά αποτελέσματα και στις αλλαγές των προσδοκιών μας.Η παρούσα τοποθεσία δεν αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή αγορά μετοχών.

 

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία ανήκουν στην Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού (όπως την Adobe). Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο Λογισμικό. Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Κατά τη λήψη λογισμικού από την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο.

 

Αναθεώρηση των όρων

Η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους προαναφερθέντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με την Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά

Οι όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Αγγλία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την παρούσα τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός.

Εάν η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι η Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

Η τυπωμένη έκδοση της παρούσας τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διώξεις.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται σχέση ομόρρυθμης εταιρείας ή σύμπραξης, πρόσληψης ή σχέση εκπροσώπησης με την Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας τοποθεσίας από εσάς.

Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Coca‑Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.